EnglishLietuvių

Skylė: „Žydinčių moterų džiaugsmas“

Interviu laikraštyje „Amžius (1993 m. lapkričio 13, Nr. 46 (129))


Ką veikiate išleidę kasetę?

Rokas: Nieko. Išėjome kas į pelkes, kas į kalnus. Atostogaujam.

Kas jums labiausiai patinka?

Rok.: Birštonas.

Kuria prasme?

Rok.: Na, ne visai Birštonas. Ten prie jo yra tokia istorinė vietelė.

Darius: Ten Rokas kadaise dirbo varnų palydovu.

Rob.: Vytautas Didysis ten buvo įsirengęs haremą, taip sakant, ten buvo lyg ir vila.

Ką jūs manote apie muziką?

Rok.: Tai – tartum narkotikas. Nuo jos negalima pabėgti. Todėl mes esame savotiškai pasmerkti. Kaip ir moterims.

Daug jūsų dainų skirta moterims?

Rob.: Visos dainos apie moteris. Gal ne tiesiogiai, bet apie jas.

Rok.: Išleidus kasetę, norisi jas pamiršti, tema išsemta, bet tai gana sunku.

Kas rašo tekstus?

Rok.: Aišku, Vytas.

Vytas: Hm. Mano tik vienas tekstas apie Antonijų. Antonijus – tai antitezė Nikitai Riazanskiui. Jis nieko nereiškia. Daugiausia rašo Rokas.

Kasetėje netilpo visos jūsų dainos. Kiek jų dar yra?

Rob.: Dar viena kita kasetė išeitų.

Rok.: Tai, ką įrašėme į šią, yra tik lyrinė mūsų pusė.

Ar turite autoritetų, kuriais remiatės? Galima teigti, kad jūs panašūs į Akvarium.

Rok.: Anksčiau galima buvo taip sakyti. Dabar lyg ir ne.

Rob.: Kadais buvo pasakyta tokia mintis, jog mūsų stilius pankfolkas.

Rok.: Mes neaprėminame savęs jokiu stiliumi, galim įvairiai groti. Gal nesam atradę stiliaus, kuris mus išreikštų labiausiai, apibendrintų mus ir būtų vidurkis. Kol kas yra daug kraštutinumų. Visų pirma yra idėja, o vėliau žiūrime, kaip ją išreikšti, kas jai geriau tinka. Jeigu ateina idėja apie moteris, jos nepagrosi kitaip. Jeigu kazokai važiuoja pas moteris, tai jie važiuoja be jokio stiliaus.

Kaip jūs žiūrite į praeitį?

Da.: Praeitis – tai moteris.

Rok.: Nostalgiškai.

Kokia būtų ideali moteris?

Rok.: Žaneta.

Da.: Ta, kuri guli pliaže.

O kokie jos bruožai?

Rob.: Yra gabalas ir apie tai. Gali paklausyti.

V.: Ideali moteris bruožų neturi.

D.: Ji turi visus bruožus.

Rok.: Kam jai tie bruožai?

D.: Tokių moterų visai nebūna.

Kas yra plyšys?

V.: Turime tokį projektą. Jame dalyvauja 45 žmonės. Surinkome labai daug eilėraščių ir piešinių, dar truputį prozos. Išeis viena stora knyga. Tai bus vienintelis tikrasis egzempliorius. Gal dar pora padirbtų.

Ką veikia jūsų grupėje Maišas?

Rob.: Buvo iškilusi bosisto problema. Maišas padėjo pagroti, ir viskas.

Vadinasi, tai, kad jis Skylėje, yra dezinformacija?

Rok.: Jis visada buvo skylėje, tik kitoje. Visi mes skylėje.

D.: Kiekvienas savo skylutę turi.

Kokios pačios blogiausios dienos?

D.: Po pačių geriausių visąlaik ateina pačios blogiausios.

Lietuviškos muzikos tekstai dažnai būna lėkšti. Ar rašydami dainas laikote save poetais? Ką klausote, ką skaitote?

Rok.: Aš tik dešinę poeziją skaitau. Geriausia pasaulyje poezija yra Dekšnio. Jei pusę dienos užsiimi kitais reikalais, o pusę groji, niekam kitam laiko nelieka.

Ar jums patinka fanatikai?

D.: Galima kalbėti apie sveiką fanatizmą.

Rok.: Aš pats esu fanatikas. Fanatikais pasaulis ir gyvas. Ne psichopatais, o tais, kurie viską daro iš idėjos ir viską jai atiduoda.

Ar kuriant muziką užtenka širdies, ar reikia būti profesionalu?

Rok.: Dažnai tai yra nesutapatinama. Kartais profesionalus labai varžo žinojimas.

D.: Daugiausia idėjų turi nemokšos, bet nepajėgia jų įgyvendinti.

Rok.: Neužtenka profesionalumo, bet metams bėgant profesionalumas išsiugdomas ir užgožia idėjas.

Ar jūs profesionalai?

Rok.: Tam tikra prasme daromės profesionalais, bet Rūsyje juk visąlaik negrosi. Šiaip savamoksliai.

Kaip manote, ar muzika gali ką nors pakeisti. Ar jūs optimistai, ar jūsų muzika kam nors reikalinga?

Rok.: Norėtųsi tikėt. Kažkas paklauso, kažkas susimąsto, vadinasi, reikalinga.

D.: Pradžioje grojome tik sau, vėliau išėjome į sceną. Mes nenorime nieko keisti tyčia, kažkas klausosi, kažkas keičiasi.

Rok.: Apskritai muzika yra didelė jėga. Ji labai daug ką gali pakeisti. Rimtai.

Ko palinkėtumėt klausytojams?

V.: Meilės.

D.: Klausytojoms pirmiausia.

Rok.: Žydėjimo, kvepėjimo, meilės. Ko gi daugiau reikia?