EnglishLietuvių

Skylėje pas "Skylę"

Skylėje pas "Skylę"

Straipsnis laikraštyje "Vakarinės naujienos" (1994 m. gegužės 2 d.)

Ramunė ŽUKAUSKIENĖ

VEIKSMO VIETA. Vilniaus universiteto Senieji rūmai. Besileidžiantys mediniai laiptai (lipdamas būtinai užminsi ant nuorūkos). Apačioje - estetinių jausmų nesukelianti šiukšlių krūva (studentų darbas). Geležinių strypų durys, už jų - Menė - tvenkinys. Vanduo jau siekia suolus - vienintelį sausą kelią (ar ilgam?) į Skylę. Jeigu sėkmingai nusigavai iki Menės - tvenkinio galo, palypėjai laiptelį ir pravėrei duris į dar vieną rūsį, - esi Skylėje. Ant sienų - piešiniai, instaliacijos (autorių taip neįvardintos), impozantiškos kompozicijos, čia pat viskas, kas reikalinga muzikai, norint ją kurti, klausytis ar muzikuoti. Drėgna, bet jauku - skylės atmosfera. Vakarais į Skylę ateina "Skylė" (žr. Nariai) - kuriantys, grojantys, koncertuojantys, eiliuojantys, rašantys, piešiantys ir visi kiti, jiems "prijaučiantys", kuriems Skylė - jų egzistencijos dalis.

VEIKĖJAI

Rokas Radzevičius - "Skylės" vokalistas, groja gitara, pučia birbynę, studijavęs istoriją, dabar - stalius, jaunas (ne pagal metus), kupinas jėgų, vegetaras, nerūko, negeria, seksualinėms mažumoms anaiptol nepriklauso.
Kristina Gudonytė - baigusi muzikos mokyklą, "Skylėje" griežia smuiku, ruošiasi ir svajoja apie studijas Dailės akademijoje, tikroji Aspazija, talentinga, sumani, nors į parodą statyk, gyvena Lazdynuose, nerūko, negeria, myli periklius ("Skylės" narius) tyra meile.
Darius Stankevičius - muša būgnus ir lėkštes, 4 metus kramsnoja karčius istorijos vaisius, žalingų įpročių neturi, "sportuoja" paveikslais.
Vytautas Dekšnys - "Skylės" ir Skylės filosofas, ketvirtakursis, literatūrinis agentas.
Veiksme tąkart nedalyvavo Mantvydas Kodis - įvaldęs "Skylės" klavišinius ir dumplinius (akordeoną) instrumentus, vienintelė grupės asmenybė - nevegetaras, būsimasis ekonomistas (studijuoja 4 metus), ištikimas "Skylės" rėmėjas, įnirtingai ir sunkiai dirbantis, nevedęs, neteistas, bet įstatymą pažeisti galėtų (pvz., nudirti skaitytojui odą naujam knygos viršeliui).
IŠ "SKYLĖS" AUTORECENZIJOS: "Skylė" susikūrė 1991-ųjų rudenį. Neiširo. Iš pat pradžių groja apie moteris. Tačiau skylių formavimosi, brendimo, senėjimo bei mirties procesas tebevyksta, todėl įdomu paimti kokį įrankį ir palikti žingsnius (pėdas) popieriuje. Kai kurie įrankiai (pvz., ylos, komposteriai, vinys etc.) palieka popieriuje skyles. Taip ir prasideda procesas. Atėjus laikui, skyles apgyvendina perikliai..."

VEIKSMAS

DARIUS. Kas man Skylė? Gyvenimo būdas. Visas laisvalaikis čia.
KRISTINA. Skylė į šviesą. Tunelio galas...
VYTAS. Vieta, kur gali daryti, kas tau malonu ir kitiems reikalinga... Rokas - teroristas, užlaužė piešti. Kitą kartą atsivilko - liepė būgnus mušti.
ROKAS. Žmogus vaikšto aklas ir jam reikia postūmio, gero spyrio, o po to jis pats pradeda kažką veikti.
VYTAS. Kas yra perikliai? Periklis išvestas iš žodžio "perti", Skylėje išaugęs į koncepciją. Periklis - Atėnų valdovas, menininkus globojęs žmogus. Taigi kitados bekvailiojant, kilo idėja rašyti apie periklius.
ROKAS. Perikliai - žmonės, kurie kažką kuria, atranda ir išspaudžia iš savęs... "Periklių giesmės" - taip pavadinta antroji "Skylės" kasetė - turėtų pasirodyti po 2 savaičių. Pirmoji kasetė - "Žydinčių moterų džiaugsmas" - išleista praėjusių metų rudenį.
KRISTINA. Kaip atrandame vieni kitus? Su Roku susipažinau Papiškėse, archeologinėje ekspedicijoje, prieš 3 metus. Vakarais ten skambėdavo jo gitara. Kartą įsišnekėjome, prasitariau, kad groju smuiku. Po to - išsiskyrėme, ilgai nesimatėme, o kai susitikome praėjusį rudenį - pakvietė į "Skylę".
ROKAS. Mantas ir aš - draugai nuo pirmos klasės. Su Dariumi susipažinome universitete. Vos nepamiršau, "Skylė" turi prezidentą - Kęstutį Drazdauską, grojantį fleita...
DARIUS. Anksčiau "Skylės" Skylė buvo Medicinos fakulteto rūsyje, šalia cheminių preparatų sandėlio ir prozektoriumo.
ROKAS. Turėjome idėją piešti atsipalaidavimui, be minčių, o po to - organizuoti parodas. Surengėme dvi. Pasisiuvome kostiumus iš polietileno ir kartoninių dėklų kiaušiniams, prisipirkom alaus ir sukvietėme žmones... Net virvę kirpome. Prie durų pakabinome atsiliepimų maišelį.
KRISTINA. Kur labiausiai patiko koncertuoti? "Prieplaukoje". Klaipėdoje yra tokia salė...
ROKAS. ...rankos sušalusios, garas iš burnos eina, - sandėliai ten buvę, - koncertavome žiemą... Ant ledų sąnašos pajūryje pabandžiau atsistoti ant galvos... Gerai, kad vietinis avangardo atstovas - Čiužinys - man batus paskolino. Šiaip - koncertuoti visur gerai. Dabar grojame vos ne kas savaitę (balandžio 23-iąją "Lango" galerijos klube, sekmadienį - Blogiausių grupių festivalyje). Ruošiamės, jaudinamės prieš koncertą, o kai jis tampa kasdienybe...
DARIUS. Dar netapo...
ROKAS. ...galima ir nusigroti. Kiekvieno mėnesio antrąjį sekmadienį einame "gyvai" muzikuoti į M-1.
- Mūsų muzika nėra stilinga. Joje - ir lyriški, ir panko, ir roko, ir kitų stilių atgarsiai. O jeigu tiems, kurie mūsų klausosi, jau kažkas kažkur girdėta, - tai normalu: turbūt šiais laikais jau neįmanoma sukurti ko nors nepakartojus... Visi žmonės, kurie sugeba mylėti, yra poetai. Tekstai "Skylės" muzikai į mano galvą ateina po eilutę. Jų susiformavimui kartais prireikia net metų. Aš kuriu žodžius iš karto dešimčiai dainų... Niekas "Skylės" neremia. Beveik viskas, ką mes kitur uždirbame, suplaukia į ją. 450 dolerių reikia vien tik gitarai įsigyti. O ir tas rėmimas dažniausiai vyksta per pažįstamus, o mes nieko nepažįstame. Reikia patiems būti savo rėmėjams. Tačiau, jeigu "kalsi" pinigus, - prarasi idėjas. Mantas "kala" iki vakaro, ir kokia po to gali būti muzika, dainos?
VYTAS. Skylėje kuriame savo visuomenę, savus ryšius...
ROKAS. Skylė - protestas prieš nieko nedarymą, nieko neveikimą. Čia išlikimas užtikrintas... Jei žmogus nesugeba ko nors pakeisti visuomenėje, reikia sukurti ką nors savo. Savo dramblio kaulo bokštą...

PLYŠYS

VYTAS. Tai - vienetinis 176 puslapių Skylės leidinys, kuriame - 24 autorių piešiniai ir 27 autorių tekstai.
ROKAS. "Plyšio" idėja toptelėjo man ir Mantui prieš metus. Sugalvojome leidinį neprofesionaliems kūrėjams, kurie niekur nedalyvavę, nieko nesispausdinę...
VYTAS. "Plyšyje" - visas Vilniaus pogrindis, žmonės, kurie rašo ar piešia... Ir Skylės čia nemaža dalis.

TRUPUTIS IŠ "PLYŠIO:


     Mantvydas Kodis

     TŠČ (arba arbatą išgėrus)

     Tuščias puodelis
     Tuščias gyvenimas
     Tuščias lyg žodis tuščiam kambary
     Tuštumą tuščią
     Tuščiai išdalinęs
     Jauti tuščią erdvę tuščiausioj širdy.


     Vytautas Dekšnys

     Nebegaliu prisiliesti
     Prie savo didžiosios iliuzijos
     Horizontas liko tuščias,
     Kaip ir visa, kas supa mane.
     Kokia prasmė
     Matyti tuščią horizontą?
     Atsistosiu ant kalno
     Ir kankinamai ilgai lauksiu,
     Gal šmėkštels kur nors
     Didžioji mano iliuzija.