EnglishLietuvių

"Skylė" - tokia košė, kurioje verdam

"Skylė" - tokia košė, kurioje verdam

Straipsnis laikraštyje "Neliūdėk!" (Nr. 14 (106); 1995? m.)

Laisvė Radzevičienė

Dažnai taip būna: sapnuoji vis ir sapnuoji tą patį sapną. Rokas vaikystėje sapnuodavo senelio butą Vilniaus Karoliniškių mikrorajone. Šviesus ir linksmas būdavo tas kambarys. Pilnas artimų žmonių. Rokui vis ko nors prireikdavo virtuvėje. Įėjęs ten, jis tamsoje pamatydavo nepažįstamus geriančių žmonių veidus. Pasidarydavo klaiku, ir Rokas bėgdavo į šviesųjį kambarį. Tačiau jame jau nieko nebebūdavo. Tik sienoje - didžiulė, juoda skylė...
Tas sapnas, tiksliau, toji skylė ir lėmė prieš trejus metus susikūrusios grupės "Skylė" pavadinimą.

"Niekada negalvojau, kad šitas pavadinimas gali turėti kokių neigiamų aspektų. Kiekvienas žmogus jame mato tai, ką nori matyti. Tačiau daugelis nusišypso, kai išgirsta, jog gros "Skylė", - viename iš Vilniaus universiteto rūsių įsikūrusioje studijoje gerdamas ramunėlių arbatą man sakė grupės siela - Rokas Radzevičius. O šalia sėdėjęs Mantas Kodis dar pridūrė, jog "Skylė" - visa tai, kas nepažinta, kas už tos sienos. Ir visa grupės muzika - amžini ieškojimai, noras pažvelgti, kas gi ten, toje skylėje, kas už jos...
Rokas papasakojo, jog groti pradėjo devintoje klasėje. Grojo dviese su draugu namie. Jokio poreikio išlįsti į dienos šviesą nebuvo. Tik baigę mokyklą jie pasikvietė į grupę daugiau žmonių ir gavo patalpas repeticijoms Vilniaus universiteto Medicinos fakultete. Paskui "Skylę" iš tų patalpų išmetė.
- Ką mes galim? - klausė Rokas. - Juk esame niekas. Neturime jokio statuso ir niekam negalime atnešti naudos.
Dabar "Skylės" šešetukas - Darius Stankevičius, grojantis būgnais; Mantas Kodis - klavišiniai, sintezatorius, akordeonas, kartais - boso gitara; Kęstutis Drazdauskas - fleita, vokalas; Kristina Gudonytė - smuikas; Rokas Radzevičius - vokalas, gitaros; neseniai grupėje atsiradusi bosistė Eglė Miškinienė - renkasi centriniuose Vilniaus universiteto rūmuose. Į rūsį, nuo seno studentų vadinamą Mene, jie ateina beveik kasdien. Menė - puikiausios patalpos, kuriose galėtų įsikurti koks studentų klubelis. Pasiūliau jiems tą idėją.
- Mes apie tai galvojom, - sakė Mantas Kodis. - Universiteto rektoriaus reikėtų paklausti, kodėl jis neleidžia tokio klubo steigti. Apskritai man atrodo, kad Lietuvoje klubų gyvenimas išsigimsta. Klubai virto ne jaunimo, bet pradedančių turtėti verslininkų susibūrimo vieta. O jaunoms grupėms labai sunku susirasti sceną.
Kas klausosi "Skylės"? Vaikinai sako, kad nepažįsta savo publikos. "Skylė" niekada neturėjo solinio koncerto. Todėl buvo keista, kad per naujosios kasetės "Kubatūrinė radiacija" prezentaciją Mokytojų namuose salė tiesiog lūžo. Pats reikšmingiausias "išėjimas į liaudį" buvo Kazimiero Šiaulio organizuotame "Geriausių Lietuvos dainų dešimtuko" koncerte. Jame "Skylė" užėmė garbingą dešimtąją vietą. Dar grupė grojo radijo stoties M-1 laidoje. Sako, buvo įdomu. Žinai, kad tavęs klausosi, bet nežinai, kas.
Iš kur ateina dainų impulsai. Rokas Radzevičius sakė, jog impulsų lyg ir nėra. Tiesiog visą laiką vyksta kūrybos procesas. Vaikštai - kūryba, miegi - taip pat kūryba. Visas tavo gyvenimas gali būti kūryba. "Skylė" - tai tokia košė, kurioje visi ir verda. Kitokioms pažintims, užsiėmimams laiko nebelieka.
Gal todėl, kad laiko nebelieka, "Skylė" jau išleido tris audiokasetes. Pirmoji, pavadinta "Žydinčių moterų džiaugsmas", pasirodė 1993 metais. Joje - 16 dainų.
- Į "Žydinčių moterų džiaugsmą", - sakė Mantas, - sudėjom visas savo dainas moterims ir apie moteris. Tai lyrinės dainos. Rokas norėjo tuo pasakyti, kad labai visas moteris myli.
Antrąją savo kasetę "Skylė" pavadino "Periklių giesmės". Nauja kasetė, nauja filosofija. Rokas tuo metu gilinosi į vieno iš Atėnų valdovų Periklio gyvenimą. Šito valdovo valdymo metais Atėnuose suklestėjo menai, kultūra ir meilė. Rokas sako, kad Periklio vardas artimas lietuviškam paukščio pavadinimui, artimas perėjimui ir asocijuojasi su čiulbėjimu, giedojimu. Kiekvienas kuriantis žmogus, pagal naująją Roko filosofiją, yra periklis. "Skylė" - taip pat perikliai, sukūrę savo giesmes. "Periklių giesmės" - tai siužetinių dainų rinkinys. Jame veikia bitutė, riteris, karvė, periklis. Visos periklių giesmės buvo sukurtos tuo laiku, kai grupę išmetė iš patalpų Medicinos fakultete ir "Skylė" repetavo Manto namuose. Gal todėl ir dainos - ramios, netriukšmingos baladės. Naujosiose patalpose, Menėje, gimė ir nauja kasetė "Kubatūrinė radiacija". Nors Rokas sakė, jog šitos dainos ir šita filosofija buvo visą laiką. "Kubatūrinė radiacija" - tai "Skylę" (o gal mus visus) gaubianti atmosfera, debesis. Tai straipsniai ir laikraščiai, kurių niekas neskaito. Piešiniai, kurių niekas nemato. Muzika, kurios niekas nesupranta.
"Skylės" vaikinai minčių ir idėjų nestokoja. Sako, jog tuo ir yra stiprūs. Todėl galime tikėtis naujos "Skylės" kasetės. Ir greitai.
Ar sunku išleisti kasetę? Sunku. Visas tris kasetes "Skylė" išleido savo lėšomis. Kasetės savikaina - 6 litai, o parduodamos jos po 7 litus. Taigi biznio - jokio.
- Mes galvojame, - sakė Mantas, - kad patys viską galime padaryti geriausiai. Ne visada išeina, bet įdomu viską daryti patiems. Taip lieki laisvas, niekam nieko neįsipareigojęs. Vis dėlto mumyse slypi anarchizmo dvasia.
"Skylė" nesitiki, jog jų muziką pradės klausyti kiekviename kaime. Sakė, nuvežė 20 "Periklių giesmių" į Panevėžį. Nupirko 1.
Grupės siela Rokas mokosi Vilniaus pedagoginiame universitete piešimo ir darbų. O šiaip sakosi esąs stalius. Mėgsta skaityti pasakas. Labiausiai - Rytų, kur daug moterų ir haremų.
Smuiku griežianti Kristina Gudonytė sakė, jog su grupės vyrais sutaria gerai. Tik Rokas ją pataisė: "Netiesa. Ji visus nervus su mumis baigia susigadinti. Per "Skylę" negali trečius metus į Akademiją įstoti".
Paklausti, kas grupei modeliuoja ir siuva originalius drabužius, kuriais scenoje vilki Rokas ir Kristina, sakosi viską darą patys. Rokas pats vienas pasisiuvo drobinius marškinius, sesuo išsiuvinėjo aplikaciją.
Mes išgėrėme dar po vieną puodelį ramunėlių arbatos "Skylės" studijoje. Kalbėjomės apie šį bei tą. Apie mergaičiukes, kurios atnešė dvi raudonas širdeles ir kažkur pabėgo, ir apie skanią ramunėlių arbatą...