EnglishLietuvių

Alternatyvi istorija

Grupė susikūrė 1673 m. kaip ūmių katalikų-persperantų sąjūdis. Nuo pat susikūrimo buvo linkusi į pogrindį. Savo kūryba stengėsi paliesti amžinąsias temas: sunkią ubagų ir baudžiauninkų dalią, materializmo liūną bei beviltišką moteriškumo stoką. Grupė pasirodydavo tai šen, tai ten. Įvairiausiais periodais joje kūrė tokios asmenybės kaip Dionizas Poška, Abraomas Kulvietis ir kt. Taip pat čia savo nudizmo idėjas bandė įgyvendinti Vydūnas.
Laikui bėgant grupė tapo atgimstančio Lietuvos moterų sąjūdžio ašimi. Nuo XX a. pradžios užmezgė ir tarptautinius ryšius. Aktyviai bendrauja su išeivijos lietuvių undergroundo žvaigžde Ernestu Vampyricku.