AUTORIŲ PRATARMĖ Į MALONŲJĮ SKAITYTOJĄ

Didžiai garsingi ir didžiai narsingi riteriai, kilmingi ponai, ir kiti, kurie mielai užsiiminėjate visokiais tauriais ir padoriais dalykais [1], nors ir žinodami jūsų begalinį užimtumą, neleidžiantį skirti įstabiesiems menams jiems išties priderančių valandų, vis dėlto drįstame Jums pateikti šį rinkinį. Jei vis dėlto rasite laisvą popietės valandėlę šiam rinkiniui atsiversti, Jūs čia rasite ir kilniųjų piešėjų maloniai pateiktus vaizdus, kokie jie buvo nupaišyti, net neperpieštus, ir mūsų eiliuotojų kadaise išgyventas giesmes. O jei jūsų, gėrovai nepavargstantys, o ir jūsų, gerbiamieji venerikai [2], nesudomins mūsų pievų įkvėpti giesmės bei vaizdai, atsiverskite "Atvirą laišką Žanetai" -

Nerūstauti, nekeikt jums bus bepiga,
Nes blogio jokio čia nerasite išties.
Galbūt nedaug pasemsit išminties,
Bet pasijuokt skaniai galėsit... [3]

Nors kartu apie jį galime pasakyti: "Kiekvieną sykį, žaviosios damos, kai pamąstau, kokios iš prigimties esate gailiaširdės, aš įsitikinu, kad šio veikalo pradžia (mūsų atveju - šis laiškas - autoriai) jums bus kraupi ir slegianti." [4]. Tegu kiekvienas ieško, ko trokšta.
Dauguma mūsų, panašiai kaip jūs, skiriame menams tik šykščiai likimo atseikėtas laisvesnes valandas, todėl tedrįstame kreiptis į jus tik tokiais žodžiais:

Mes jūsų prašom nuolankiausiai:
Atkreipkit maloningą ausį
Ir būkit mums kuo atlaidžiausi.[5].

Nesitikėdami Jus nustebinti savo gebėjimais, norėjome tik, be kita ko, atkreipti jūsų dėmesį į kilnų paauglystės amžių ir jame kylantį sielų virpulį. Būtent vėlyvosios paauglystės laikotarpiu yra kurti dalis mūsų jums siūlomų kūrinių, o tie, kurie kurti kiek brandesniame amžiuje, yra vienaip ar kitaip įkvėpti paaugliškų įspūdžių ir minčių. Dalis mūsų mena puikųjį Geyer'io miestą ir jo kadaise mums teiktus džiaugmus, o kas jame nebuvo, turi savo slėpiningą vietą ir laiką, skatinančius giliems apmąstymams ir kilniems užsiėmimams. Būtent šių vietų ir laikų atminimo skatinami, ėmėmės šio rinkinio, kuriame nedarėme jokios atrankos, ragindami visus vėl driokstelėti savo vėlyvąja paauglyste ir pateikti maloningajam skaitytojų teismui tai, kas jiems pavyko. Mūsų darbai skirti pirmiausia tiems, kurie, nebesitikėdami kuo nors nustebinti aplinkinius, nustojo rašyti ir piešti - ir tegu jie ištaiso šią baisiausią jaunystės klaidą. Jiems iš tiesų skirti šie maestro Jugo Salelio žodžiai:

Sujungęs malonumą su nauda,
Sėkmės kiekvienas autorius sulauks.
Tu vertinamas būsi visada!
Ne vien tik juoko nuoširdaus, smagaus -
Kiekvienas ir naudos nemaža gaus.
(...)
Jei žemėj pagarbos neįsigytum,
Vis tiek rašyk! Atlygins amžinybė [6].

Taigi, žmonės gerieji, gėrovai šaunūs ir jūs, gerbiamieji podagrikai [7], kol turite laiko, peržvelkite mūsų darbo trupinėlius - tikimės, kad tai nenueis jums veltui.

                      "Plyšio" autoriai ir leidėjai.
                      Vilnius, l993.

1. F. Rablė. Gargantiua ir Pantagriuelis, 36 p. (Vilnius, 1986)
2. Ten pat, 555 p.
3. Ten pat, 7 p.
4. Dž. Bokačas, Dekameronas, II p. (Vilnius, 1987)
5. V. Šekspyras. Hamletas, 407 p. (Dramos, sonetai. Vilnius, 1986)
6. Gargantiua ir Pantagriuelis, 135 p.
7. Ten pat, 248 p.