ARTŪRAS VALIONIS

Kvepiant dilgėlėmis,
Ieškojome brastos
Per upeliūkštį,
Išėjusį iš krantų,
Mąstančių atmerktomis akimis.
Pusiaudienis perkirto
Šviesią dėmę
Užtemdytame plote
Įsiklausydamas į beorės
Erdvės šukių skambėjimą
Išaušo miglotų sapnų rytas.

         1992 07 15


Poryt negreit
ryte išlįs
nubusiu mėnulis
pasenęs laukus
varnos užklos
barzdoj rūkai
susisuks ilgi
lizdą slenksčius
voratinklį nugulę
palubėj šėšėliai
skersvėjis dyla
gena galvodami
voras liūdnai
kampe kodėl
į miegą ištirpsta
grimzta tylos

         1992 12 03