VIKTORIJA SINAITYTĖ

...Žalia...
Kvailos akys.
Prieš akis
Langas.
Kaip pusė
Beribės
Skylės.
Rytas.
Tamsu.
Rūkas.
Kaip tada...
Tylus virpesys
Reikmės
Ilgesys.
Ir juokas.
Prie puodelio
Kavos.
Ir mergytė.
Jos protingos akys.
Širdis.
Dvi, trys širdys.
Jų daug.
Jos kartu.
Begalybė ir neviltis.             
Noras suprasti,
pabėgti,
išnykti,
mylėti...
Riba
uždrausta,
kaip pažinimas.
Rytas.
Miške.
Daina
kelyje...
Sulūžęs ratas...
Kelionė į niekur.
Ten balta
Ir tyra...
Išeiti
Į niekur...
Be pykčio
Ir keršto...
Beribė erdvė
Laukuose. Širdyje.
Viltis.
Kaip kvaila siurbėlė.
Jūra vandens.
Kalnuose.
Neprieinama.
Neliečiama.
Nesuprantama.
Niekinga.
Nereikalinga.
Net skylė
Nuo riestainio į
Niekur.