KAS YRA PLYŠYS?


     "Plyšys" - tai jaunimo kūrybos almanachas, kurį 1993-1995 metais leido "Skylė". Išėjo du numeriai - vieno egzemplioriaus tiražu, odiniais viršeliais, pripildyti piešinių ir tekstų.

     Šiame internetiniame puslapyje sudėti piešiniai ir tekstai iš abiejų "Plyšių":   

     Apie "Plyšį" kažkada rašė laikraštis "Šiaurės Atėnai" - galit paskaityti.

     Jei pastebėsit kokių klaidų ar panašiai, rašykit webmaster@skyle.lt.