• Skylė
  • Skylė
  • Skylė
  • Skylė
  • Skylė
  • Skylė
  • Skylė

Gėlių naktis

Muzikinis festivalis “Gėlių naktis” (1998 / 1999 / 2003)

Brėžiant noragą per mokslo dirvoną bei renkant medžiagą apie Lietuvos roko pionierius, kilo idėja surengti kažką gražaus, kas apjungtų skirtingas kartas. Taip gimė muzikinis festivalis „Gėlių naktis“.  Viso jis buvo surganizuotas 3 kartus. 1998 ir 1999 metais jis įvyko Užupyje Vilniuje. 2003 metais Klaipėdoje.

Pagrindinė renginio metafora – tai simbolinis tiltas, ryšio idėja: tarp žemės ir dangaus, tarp praeities, dabarties ir ateities, tarp vizijos ir realybės tarp skirtingų generacijų. Pavadinimas “Gėlių naktis”  simboliškai koreliuoja su 7-8 deš. pacifistiniu jaunimo sąjūdžiu, kuomet laisvės, meilės ir taikos idėjomis alsuojantys “gėlių vaikai” bandė sukurti alternatyvų gyvenimo sampratos modelį. Centrine šio modelio ašimi buvo jaunimo muzikinė saviraiška. Tačiau festivalis „Gėlių naktis“, tai nebuvo nostalgijos paieškos praeities griuvėsiuose. Tai bandymas ieškoti skirtingų kartų dialogo, po romantiška “gėlių vaikų” vėliava suburiant progresyviausius įvairių laikmečių Lietuvos roko kolektyvus, bei sudarant sąlygas naujiems idėjiniams kūrybiniams impulsams rastis. Todėl koncerte lygiomis teisėmis buvo kviečiamos dalyvauti tiek visiškai jaunos ir plačiajai visuomenei dar nežinomos šiuolaikinės jaunimo kartos grupės, tiek skatinamos atsikurti ir savo programą parodyti 7, 8 ir 9 deš. Lietuvoje egzistavusios roko grupės.