KONSTANTIJUS ILDEFONSAS GALČYNSKIS

     DĖL "BALADĖS APIE SENUTĘ"

     Mano kančių sąrašas, Pone redaktoriau, siekia Marijonų Bokšto viršūnę. Mano "Baladės apie senutę" niekas nenori spausdinti. Erikas iš "Szpilki" pasakė, kad "per drąsu", Vika iš "Tworczosc" redakcijos atsakymuose parašė: "Pil. K. I. G. Vis dėlto! Laukiame naujų bandymų". "Tygodnik Powszechny" iš karto atmetė, "Kuznica" taip pat, "Kocyderz" - nes negramatiška. Matyti, vargšui vėjas į akis, ir be protekcijos nėra subjekcijos. Bet štai paklausykite, kaip tai puiku:


     BALADĖ APIE SENUTĘ
     (poezija)


     Gyveno sau senutė
     Kreivomis kojelėmis,
     Bet atrodė senutei,
     Kad visas pasaulis vaikšto kreiva kojele.

     Bet klysti, senute!
     Pasaulis vaikšto tiesiu keleliu tiesia kojele,
     Tiktai tu, miela senele,
     Turi kreivas kojeles ir kreivą širdelę.


     Pilieti Redaktoriau, prašau Jūsų, kad tai išspausdintumėte paskatinimui, ir prisiekiu, kad dirbsiu su savimi ir gramatika.

     Karakuliambro, 1946 m.