RENATA RADAVIČIŪTĖ

***

pirmas žingsnis
ištrupėjusioj palubėj
du taškus
veidrody
numazgotos kojos atspindi

ne šitaip mokė tėvas
vaikščioti

žingsnis pirmas
vėluoja
stotys traukiniai laikrodžiai
ornamentai galvoje
lapkritys kažkelinto
rudens

septintos pilnaties
tėvo plikėj užlenktas
pirštas
ne neišduosVARLĖS

gamta turi nusiskundimų
galvotomis neūžaugomis
galėtų netgi
garbinti raudonaliežuves paslaptis
balose jų
tiek daug