LINAS KATINAS

1. Ar gali Lietuvoje gyventi Vincentas?
2. Ar gali Lietuvoje gyventi brolis Teo, kuris siunčia aliejinius dažus, drobes Vincentui?
3. Ar gali gyventi Lietuvoje Vincentas, kuris siunčia Teo laišką po laiško?
4. Ar gali Lietuvoje gulėti Vasaros gatvėje Vincentas?
5. Ar gali Lietuvoje nors numirti Teo ir Vincentas?
6. Ar gali Lietuvoje po mirties išleisti dvitomį "Vincento laiškai Teo"?
7. Ar gali Lietuvoje badmirys Vincentas už vieną vagnorėlį parduoti vienut vieną savo paveikslą, kai, numirus, po šimto metų pas Sothebey, lapkritį, 2087 metais kitą jau pirks už 30,5 milijono? Paveikslas nedidukas - "Fleurs de lis".
8. Ar auga Lietuvoje tinkamos piešimui saulėgrąžos ir Fleurs de lis?
9. Ar gali būti?
Buvote ir galite numirti Lietuvoje Vincentu,
Galite atsigulti Vasaros gatvėje Vincentu,
Jau ruošiate dvitomį
Turite vieną vagnorėlį
Bet jūs ne Vincentas nei Lietuvoje, nei Danijoje, o tik Vasaros gatvėje.
Nes pardavėte ne tik vieną paveikslą, bet ir antrą, trečią:
Užmirškite saulėgrąžas, vienaausį
Danijos princą ir jo gerąjį brolį.