SKIRMANTAS ŠMIDTAS

53 EILUTĖS

Langas
Paprastas langas
Ne ne
Langas į gyvenimą
Gyvenimo langas
Namai - šalti juodi namai
Ne - geriau kitaip -
Jūra - tamsi juoda jūra
Aukščiau
Aukščiau apsiniaukęs dangus
O gal kapas tik kruvinas kapas
Purvinoj smėlio dėžėj
Ne - geriau blankus
Bet malonus veidas
Pridengtame fone
Žiūrintis į rankas
Rankos siekiančios saulės
Silpnos bet apšviečiančios
Geltoną plėmą su netradiciška širdim
Širdim kuri veda į aklą nežinią
Pro kurią pažvelgus matai
Ir baltą ir juodą ribą
Stumiančią į šaltą kampą
Į kampą iš kurio neišeini

Žvelgi iš kampo
Kampo, kuriame likai.
Daug, daug baltų žuvėdrų,
Žiūrinčių į pilkus kupstus, akmenis,
Gulinčius ant siaubingų laiptelių.
Laiptelių, kurie vienas po kito kyla.
Kyla, palikdami paskui save tik sieną.
Viršuj, už laiptelių, -
Juoda aikštė su tarpuvarčiu.
Krenti
Krenti žemyn.
Jau.
Jau visai kitoks
Atsimuši į mėlyną žemę,

->