BENEDIKTAS JANUŠEVIČIUS

  ***

  taip dar kalbėdavom peržengę
slenkstį
  dairydavomės laužydami sustingusius
kaklus
				laikinas nuovargis
				ir jos šypsena
				slegia mano pečius
  ir
  palinksiu ties pavargusiu viešpačiu
  liežuvį jam išpjausiu
savo metus atidaviau
  kad galėčiau matyti
  ir
apakau
				kartais kėdės pievose
				    smigę žalios
				plasnoja
  atšalę rankos čiuopia liūdesio
trupinius (tik dužime dar galima juos rasti)
  klajodamas tarp skulptorių portretų res-
tauratorių ir prometėjų išmokau nebejaust
savęs susikurpiau būstą iš protėvių kaulų
  slepiu ten miegą
				kartais besimylinčios val-
			    tys sudega skyles sodina
			    dainuoja apie mazgus
  taip dar stebėdavomės ištrūkę iš 
rūbų
  vakarais laužydavom pamėlusius
raidžiakūnius ir nusikrušusius medėjus
  verčiu kitą puslapį
			    gėlėti narvai
				 	   beplaučiai dvikojai
			    gitaroms ir balandžiams
			    keli mažamečiai žodžiai
			    užgesusioms kūdikių sieloms
			    tupi
  ir
  dešimt dievo motinų išėstais
tarpukojais žvalgosi po plynę
  ir
  sala su telefonų maniaku miklėja
ėmiau suprast kelis virpesius
			    tik vėpsant pro langą
			    galima paklysti tarp
			    ženklų
turiu dar daug miego
			   
1994 06 11