Miuziklai

Roko opera
"Jūratė ir Kastytis"


Nuotraukos
Libretas
Kompaktinė plokštelė

(Dainų akordų ieškokite čia: main.akordai.org/artist_info.php?aid=166751.)

1.    Uvertiūra

Kopų Senis:

     Kur vėjas kvepia, vanduo kur žydi -
     Imkit legendą, prašom į vidų
     Dugną giliausią, į jūros širdį
     Metas prabilti - dievai lai girdi

     Gimė, gyveno, laukė, mylėjo,
     Kovės ir žuvo, viskas tik vėjo
     Stygos varinės, perbrauktos pirštais?
     Ne, netikėkit, niekas nemiršta

     Pūgos balčiausios skleidžias už lango
     Imkit legendą kol nepabrango
     Apie Kastytį pajūrio žveją,
     Kurs pamylėjo jūrų mergelę

     Ne, nesakykit: "Esam girdėję -
     Žuvo Jūratė, žvejas gedėjo"...
     Smarkiai prispauskit prie lūpų pirštą:
     Tie, kas legendoj - niekad nemiršta

     Kirto Perkūnas mylinčią širdį
     Ne pabaiga dar - dievai lai girdi
     Kol šėlsta bangos, kol byra smiltys
     Tęsias legendos - metas prabilti


2.    Kastyčio rauda

Moterų choras:

     Raukitės plaukus, undinės sesės,
     Saulė padangėje šiandien užgeso
     Gedulu smilksta jūržolių žvakės -
     Žuvo valdovė, mirė Jūratė

Vyrų choras:

     Vietoj tavęs nuo šiol jūra alsuos
     Tavo krūtinėj per daug šviesos
     Strėlę ugninę tu sugavai
     Mes tik apraudam - sprendžia dievai

Kastytis:

     Ne, virš manęs nebeliko dievų,
     Mirė visi jie su meile sykiu
     Niekas manęs jau su jais nesutaikys,
     Prakeikiu save ir Perkūną prakeikiu

Motina:

     Nutilk sūneli, netarki šito
     Vieną praradęs, surasi kitą
     Kapų daugėja, skęsta laivai
     Mes tik apraudam - sprendžia dievai

Kastytis:

     Meilės manosios abiem mums užteks
     Ji tavo žvilgsnį ir širdį uždegs
     Eime, Jūrate, neturim laiko
     Prakeikiu save ir Perkūną prakeikiu

Choras:

     Vargšas Kastytis - jis išprotėjo
     Dievų valdovui taip nusidėjo
     Jį tik apakino keršto gyvatė.
     Nieks neprikels jau - mirė Jūratė

Kastytis:

     Eime, mieloji, pas Kopų Senį
     Jis slaptingiausius burtus išmano
     Gyvastį, mirtį į kasą pina
     Savo kerais lai tave atgaivina.

Motina:

     O nelaimingasai - tu pražuvai
     Mes tik apraudam - sprendžia dievai
     Grįžki į protą - sustoki vaike

Kastytis:

     Prakeikiu save ir Perkūną prakeikiu.


3.    Jūratės prikėlimas

Kastytis:

     Kopų Seneli, imk mano sielą
     Daryk ką nori, nieks man nemiela
     Atlygio kokio tik nori prašyk -
     Prikelk mano mielą - mane pražudyk

Kopų Senis:

     Supyks Perkūnas - velniai nematė,
     Lai bus kaip būna - kelsim Jūratę
     Lai raištis mirties jai nukris nuo akių
     Perkūnu aš netikiu, o jūra tikiu.

Kastytis:

     Daryk kas reikia, Kopų Seneli,
     Gal nelabieji šviečia tau kelią,
     Gal tu iš demonų gauni jėgų -
     Bet tik prikelk ją - man nesvarbu

Kopų Senis:

     Nuogą jos kūną medum ištepsim,
     Bites sukviesim, avilius tempsim,
     Lai kerta kerta, lai gelia gelia
     Lai neša gyvybę į tavo mergelę.

Choras:

     Ulioj bitute,
     Ulioj kadijėle,
     Saldus medutis,
     Saldus skanumėlis
     Kirski vai kirski,
     Gyvastį neški,
     Kupiną korį
     Lig pat širdelės.

Kastytis:

     Pažvelk - ji bunda, vandens jau prašo,
     O bitės miršta, gyvastį neša,
     Tarsi į korį - medų į kūną
     Ačiū Seneli, velniop Perkūną

Kopų Senis:

     Jus seks Perkūnas - velniai nematė
     Medžios jo kariūnai - kelkis Jūrate,
     Jau pirštai mirties tau netemdo akių -
     Perkūnu aš netikiu, aš jūra tikiu.

Choras:

     Ulioj bitute,
     Ulioj kadijėle,
     Saldus medutis,
     Saldus skanumėlis
     Kirski vai kirski,
     Gyvastį neški,
     Kupiną korį
     Lig pat širdelės.


4.    Meilės duetas

Jūratė:

     Kodėl tariu "man gera čia",
     Juk tai ne tamsios gelmės?
     Gal sapnas tai, man gera čia,
     Gal burtai jūrų velnio

     Pabust iš miego gera čia,
     Juk taip ilgai miegojau,
     Kastyti, mielas, gera čia,
     Ar krantas tai, ar rojus?

     Įkvėpti vėjo ir žolės,

Kastytis:

     Apakt nuo meilės didelės

Jūratė:

     Paliesti žemę ir gėles it mylimojo lūpas

Kastytis:

     Klausytis paukščių ir lietaus,

Jūratė:

     Ragauti pieno ir medaus,

Jūratė ir Kastytis:

     Matyti jūrą iš viršaus, kur baltos bangos supas

Kastytis:

     Tu pažvelk į ąžuolo šakas
     Tai santuokos altorius
     Neturim rūmų, na ir kas
     Bus pieva mūsų meilės guolis

Jūratė:

     Širdis stuksena: "gera čia"
     Kai vėjas taršo plaukus.
     Mylėk mane dabar ir čia
     Aš taip seniai to laukiu

Abu:

     Ateik naktie, užpūsk žvakes,
     Surankiok liūdesio šukes
     Aš tavo kūnu ir kvapu patamsiuos pasišviesiu
     Šalin dainas, šalin žodžius,
     Šalin drovumo drabužius
     Neliko nieko, net dievų, tik tu ir aš - mes dviese


5.    Motinos malda Perkūnui

Motina:

     Nors vaiko nuodėmė didi,
     Šaukiu tave, Griausmavaldy,
     Pasigailėk, atleiski.

Choras:

     Pasigailėk, atleiski.

Motina:

     Aš savo plaukus tau dedu
     Kaip auką atgailos maldų
     Nebauski, vai neteiski.

Choras:

     Nebauski, vai neteiski.

     Prikelt mergelę vandenų
     Žynys išdrįso šių dienų
     Beprotis Kopų Senis.

Choras:

     Beprotis Kopų Senis.

Motina:

     Mano sūnus - lengvatikys
     Užtemdė meilė jo akis
     Jį aistros tolin gena

Choras:

     Jį aistros tolin gena

Motina:

     Mes per silpni, todėl kalti,

Choras:

     Tokie jau esam sutverti

Motina:

     Ugnies ir prakeiksmo verti,

Choras:

     Mes žinom tai, Perkūne,

Motina:

     Prašau malonės didelės,

Choras:

     O jeigu viešpats negalės,

Motina:

     Lai būna taip, kaip būna

Choras:

     Lai būna taip, kaip būna

Perkūnas:

     O prakeiktieji niekdariai,
     Kvailybės ir tamsos kariai
     Prieš mano veikiat valią?

Choras:

     Prieš tavo veikiam valią.

Perkūnas:

     Esi dora, maldos sesuo,
     Bet susitaikyki su tuo -
     Kaltųjų laukia galas

Choras:

     Kaltųjų laukia galas

Perkūnas:

     Jūs per silpni, todėl kalti

Choras:

     Tokie jau esam sutverti

Perkūnas:

     Ugnies ir prakeiksmo verti -

Choras:

     Tokia valia Perkūno

Perkūnas:

     Dėl jūs puikybės didelės

Choras:

     Padėt mums niekas negalės

Perkūnas:

     Lai prasikaltę žūna.

Choras:

     Lai prasikaltę žūna.

Motina:

     Nors vaiko nuodėmė didi,
     Pasigailėk, atleiski.

     Aš savo plaukus tau dedu
     Nebauski, vai neteiski.

Choras:

     Mes per silpni, todėl kalti

Perkūnas:

     Tokie jau esat sutverti

Choras:

     Ugnies ir prakeiksmo verti -

Perkūnas:

     Tokia valia Perkūno

Choras:

     Dėl mūs puikybės didelės

Perkūnas:

     Padėt jums niekas negalės

Choras ir Perkūnas:

     Lai prasikaltę žūna.


6.    Neptūnas ryžtasi kovai

Choras:

     Neptūne, tėve vandenų,
     Mes turim tau blogų žinių,
     Girdėjo patys, matėm.
     Rūstybė dievo debesų
     Užkris nelaime ant visų,
     Nes mirs tava Jūratė

Neptūnas:

     Ką kalbat vėjai? Ko daužot širdį?
     Visi lai klauso, visi lai girdi -
     Bet kad grasintų - šitaip nebūna
     Aš skelbiu audrą - karą Perkūnui

Choras:

     Kiek mena jūra ir dangus
     Nė vienas dievas, nei žmogus
     Perkūnui nepastojo kelio.
     Mus pražudysi ir save
     Gelmes paversi dykuma
     Atšauk žodžius karaliau

Neptūnas:

     Narsių kariūnų gelmėj netrūksta
     Lai kyla bangos, lai vėtros dūksta.
     Purslais užpilsiu žaibus ir ugnį,
     Aš skelbiu karą - lai trata būgnai

Choras:

     Lai plaikstos vėliava juoda
     Tava narsa - tava bėda
     Bet paisyt verta išminties.
     Kam gi skirti maldų laivai, jei pešas tarp savęs dievai?
     Atšauk žodžius, nekviesk mirties.

Neptūnas:

     Galbūt nuo žaibo mūšy aš krisiu,
     Bet savo dukrą apgint išdrįsiu
     Kaip pasakysiu - lai taip ir būna:
     Aš skelbiu audrą - karą Perkūnui

Moterų choras:

     Greit vilksis jūra suknią raudoną,
     Dabinsis bangos karių lavonais


7.    Atsisveikinimas

Kastytis:

     Jau mūšis artėja aršus ir kraupus,
     Jis renkas, jis šaukia mane
     Gal šlovę surasiu, o gal tik kapus
     Tylos ir ramybės dugne

     Gal kardas atšips ir gyvybę palies
     Mano skydą prakirtus ranka,
     Gal žūsiu, tačiau nieks įveikt negalės
     Tos žemės, kuri mums šventa

     Leisk dar kartą pažvelgt į akis
     Į nuostabų šypsnį veide,
     Kad prieš mirčiai uždarant duris
     Galėčiau bučiuoti tave

     Viskas. Sudievu. Jau aš išeinu,
     Klausyk kaip kvatoja mirtis.
     Bet juk žinai - liksiu tavo draugu,
     Kai ir neplaks jau širdis

     Gal kardas atšips ir gyvybę palies
     Mano skydą prakirtus ranka,
     Gal žūsiu, tačiau nieks įveikt negalės
     Tos žemės, kuri mums šventa

     Leisk dar kartą pažvelgt į akis
     Į nuostabų šypsnį veide,
     Kad prieš mirčiai uždarant duris
     Galėčiau bučiuoti tave

Jūratė:

     Kodėl išeit turi kaip tik dabar,
     Kai manyje
     Mūs meilės vaisius bresta tyliai,
     Sakyk brangusis, galgi ši žinia
     Sulaikys tave?
     Savim užkeikiu, keikiu, myliu.
     Be tavęs dar tūkstančiai karių
     Ginklus iškels,
     Išjos žudyti ir numirt.
     Sakyk, mielasis, ką daryt turiu,
     Jei mirtis tau įgels?
     Kodėl mums lemta skirtis?

     Lai mano meilė tau skydu bus
     Strėles nukreips šalin
     O jei durklas pramuš šarvus,
     Jis smigs manon širdin


8.    Mūšis

Perkūnas:

     Ugnis, mirtis it varnas
     Tvyro danguje
     Lyg neganda juoda.
     Lai švyti mano kardas
     Lai skamba jo daina:
     "Dabar ar niekada"

Choras:

     Šauk, kirsk, krisk, mirk
     Juk tam ir atėjai
     Šauk, kirsk, krisk, mirk
     Dėl to juk ir gimei

Neptūnas:

     Šuoliuos žirgai it bangos,
     Krauju gesins žvaigždes
     Aš atėjau tavęs
     Mirties gyvatės rangos
     Padangė lyg žaizda:
     "Dabar ar niekada"

Choras:

     Šauk, kirsk, krisk, mirk
     Juk tam ir atėjai,
     Šauk, kirsk, krisk, mirk
     Dėl to juk ir gimei

Perkūnas:

     Nutrauki šūvių lietų

Neptūnas:

     Gesink savus žaibus

Perkūnas:

     Greit vandenys išdžius

Perkūnas:

     Sugauki mano ietį

Neptūnas:

     Skanauk mirties lašus

Neptūnas:

     Hei, jūra

Perkūnas:

     Hei, dangus

Choras:

     Šauk, kirsk, krisk, mirk
     Juk tam ir atėjai
     Šauk, kirsk, krisk, mirk
     Dėl to juk ir gimei


9.    Pergalės daina

Choras:

     Tyla po mūšio prisirpus kaip akmuo
     Su pergale - namo
     Mirtis jau soti, jau kalasi skiemuo
     Oraus, rūstaus "Valio"

     Su kraujo skoniu, be šalmo ant galvos
     Su pergale - namo.
     Sulūžęs kardas, bet kalasi skiemuo
     Oraus, rūstaus "Valio"

     Riksmai, dejonės - tai mirštančių balsai
     Tu baisiai pavargai
     Tiems, kurie krito švies žvakėmis gaisrai
     Sudie, kovos draugai

     Su kraujo skoniu, be šalmo ant galvos
     Su pergale - namo.
     Sulūžęs kardas, bet kalasi skiemuo
     Oraus, rūstaus "Valio"


10.    Neptūnas skelbia tuoktuves

Neptūnas:

     Tariu aš, šypsena ginkluotas:
     Lai kliokia vynas upeliu
     Putokit bangos, skelbkit puotą,
     Nes noriu ir galiu

     Prieik žvejy, leisk apkabinti -
     Išleidžiu dukrą už tavęs
     Savus jausmus tu moki ginti,
     Tad švęskim vestuves

Neptūnas ir Moterų choras:

     Bėkite puoštis, undinės sesės
     Jau kyla saulė, vargai užgeso
     Purpuru smilksta jūržolių žvakės -
     Teka valdovė, tuokias Jūratė

Jūratė:

     Sakyk, Kastyti, ar žinai
     Kodėl vanduo pražydo?
     Kodėl rausvi dangaus skliautai
     Taip man tavęs pavydi?

Kastytis:

     Vestuvių žiedu pagaliau
     Papuošiu tavo ranką

Jūratė:

     Ak, nekalbėk, prieik arčiau -
     Man žodžių nepakanka

Choras:

     Pasiklydau šurmuly lyg girioj
     Geri vyrai gerą vyną giria
     Jei jus gyrė, reiškia jūs girti -
     Šokiui, vynui, meilei pasmerkti

     Susiraski kuo didesnę taurę
     Šėlt gali juodai ir šokti žiauriai
     Šventės tiek, kiek sutelpa tavy
     Geria jie, aš geriu, tu geri

Jūratė:

     Ko tu liūdi? Ar pavargai?
     Ar prastas mano vynas?
     Gal jūros ligą sugavai?
     O gal ilgies gimtinės?

Kastytis:

     Tu man ir žemė, ir dangus,
     Bet vienas dar yra žmogus
     Be jo linksmybės man nebus - tai motina manoji.
     Širdis man ilgesio pilna,
     Mums linksma čia - ji ten viena
     Skurde it pirštas palikta
     Aš apie ją galvoju.

Motina:

     Ak, netiesa - dievai neamžini,
     Tik mano meilė tau
     Visur šalia aš, juokiesi ar verki
     Atleisk, atleisk sūnau.

     Tavajai laimei aš dovaną nešu
     Priimk ją jei gali
     Supyniau lopšį iš verksmo iš dainų
     Savos gėlos pily

Kopų Senis:

     Vėjas kur kvepia, kur bangą gena
     Leiskit prabilti ir Kopų Seniui
     Gintaro rūmai griuvo dugne -
     Juos atstatysim - sekit mane

     Zyzia įkliuvę į gintarą musės
     Pasižiūrėkit į kitą pusę
     Krantas jau laukia rūmų jaukių -
     Gintaro miesto šlovę šaukiu


11.    Finalas (Klaipėda)

Kastytis:

     Metas tvinksėti pajūrio širdžiai
     Metas prabilti - dievai lai girdi

Jūratė:

     Duokite ranką - pradedam fiestą
     Šlovę dainuoju Gintaro miestui

Neptūnas:

     Patikiu miestui jūružę brangią

Perkūnas:

     Saugosiu šviesią virš jo padangę

Motina:

     Meilės ir vyno... Didelę širdį...

Perkūnas:

     Jau metas dūkti - dievai ar girdit?

Visi:

     Duokite ranką... pradedam fiestą
     Šlovę dainuojam... Gintaro miestui
     Ko neišdrįsom... pradedam šiandien
     Metas ištarti... Darom legendą

Kastytis:

     Aukso nereikia - gintaro turim

Jūratė:

     Gimstam, gyvenam - liečiam ir kuriam

Kastytis:

     Vyną brandinkim... Drobę išauskim.

Jūratė:

     Šiandien jaunimas... Šėlkim ir gauskim.

Visi:

     Duokite ranką... pradedam fiestą
     Šlovę dainuojam... Gintaro miestui
     Ko neišdrįsom... pradedam šiandien
     Metas ištarti... Darom legendą