• Skylė
  • Skylė
  • Skylė
  • Skylė
  • Skylė
  • Skylė
  • Skylė

Vilko vartai (2015)

vilko vartai

1. AŠ GAUDAU SVAJAS – m. Aistės Smilgevičiūtės ir Roko Radzevičiaus, ž. Aistės Smilgevičiūtės
2. NUOTAKA ŽALČIO – m. ir ž. Kęstučio Drazdausko ir Roko Radzevičiaus
3. ŠVELNUMAS – m. Roko Radzevičiaus, ž. Rimvydo Stankevičiaus
4. TREČIAS BROLIS DANGUS – m. Roko Radzevičiaus, ž. Roko Radzevičiaus ir Aistės Smilgevičiūtės
5. UPELĖ – m. Aistės Smilgevičiūtės ir Roko Radzevičiaus, ž. Aistės Smilgevičiūtės
6. VILKO VARTAI – m. Aistės Smilgevičiūtės ir Roko Radzevičiaus, ž. Aistės Smilgevičiūtės
7. PURPURO NAKTIS – m. ir ž. Roko Radzevičiaus
8. MUDU ABUDU – m. ir ž. Roko Radzevičiaus
9. MĖNUO KATINO VYZDYS – m. Aistės Smilgevičiūtės ir Roko Radzevičiaus, ž. Aistės Smilgevičiūtės
10. DIEVDIRBIAI – m. Roko Radzevičiaus, ž. Rimvydo Stankevičiaus
11. UKADEBBAISIS – m. Roko Radzevičiaus, ž. lietuvių liaudies
12. DEVYNIOS BALTOS UPĖS – m. ir ž. Roko Radzevičiaus
13. MĖNESIENA – m. Roko Radzevičiaus, ž. Rimvydo Stankevičiaus
14. TOLYJA – m. ir ž. Roko Radzevičiaus
15. RASA KRITO – m. ir ž. Roko Radzevičiaus

Papildomos dainos
16. SKRISK, SESUTE – m. ir ž. Roko Radzevičiaus
17. ŽVAIGŽDĖ IR SVIRPLYS – m. Roko Radzevičiaus, ž. Rimvydo Stankevičiaus

Bendra trukmė: 73:39

 

SKYLĖ

AISTĖ SMILGEVIČIŪTĖ – balsas
ROKAS RADZEVIČIUS – balsas, akustinė gitara
MANTVYDAS KODIS – klavišiniai, akordeonas (3, 4, 5, 8)
KĘSTUTIS DRAZDAUSKAS – fleita (1, 3, 6, 8, 13, 14), pritariamasis balsas (6, 9, 11, 13, 14)
JONAS KRIVICKAS – elektrinė ritminė ir solinė gitaros, akustinė gitara (7, 8, 13, 15)
GEDIMINAS ŽILYS – bosinė gitara, kanklės (5, 15)
SALVIJUS ŽEIMYS – mušamieji

Taip pat įrašuose dalyvavo:

ENRIKAS SLAVINSKIS – elektrinė ritminė ir solinė gitaros (1, 2, 4, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 16)
VINCENTAS KONDROTAS – trombonas (4, 6)
SKIRMANTAS SASNAUSKAS – trombonas (4, 6, 11, 13)
DANIELIUS PRASPALIAUSKIS – saksofonas (4, 6)
REMIGIJUS RANČYS – pianinas (12)
CHORAS GENTIS – (dirigentė Justina Mileškaitė; 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14)

 

Įrašyta 2013–2015 m. „Via artis“ įrašų studijoje. Mušamieji įrašyti „Šv. Kazimiero ordino“ įrašų studijoje
Įrašymo garso režisierius LAIMONAS DIRGINČIUS.
Garso suvedimo režisieriai: RAIMONDAS TRILIKAUSKIS (3, 5, 7, 8, 12, 13, 15) ir GINTS LUNDBERGS (1, 2, 4, 6, 9, 10, 11, 14, 16, 17)
Galutinio garso sutvarkymo režisierius GINTS LUNDBERGS

 

Viršelio dizaino autorė ERNESTA VALA
Viršelio tekstų redaktorius VYTAUTAS GRENDA
Žemaičių kalbos redaktorė RITA BARNIŠKIENĖ

 

Albumo kūrėjai dėkoja nuoširdžiai prisidėjusiems: Henrikui Armoškai-Eismontui, Rimantui Bagdzevičiui, Ritai Barniškienei, Tomui Bartninkui, Ričardui Bartusevičiui, Andriui Bogdanovičiui, Vytautui Bruveriui, Dovydui Čiupliui, Arvidui Drapanauskiui, Modestui Ežerskiui, Aurimui Gelžiniui, Vytautui Grendai, Romui Jankauskui, Valdui Karpuškai, Vincentui Kondrotui, Andriui Kulikauskui, Rolandui Kupriui, Raimondai Liepienei, Agnei Masalskytei, Eglei Mikalauskaitei-Gricienei, Justinai Mileškaitei, Paulinai Nešukaitytei, Adai Paukštytei, Jauniui Paulauskui, Gerdai Petkevičiūtei, Sauliui Pilkai, Vytautui Pranckevičiui, Nijolei ir Romualdui Radzevičiams, Laurynui Rekiui, Agnei Rimkutei, Mariui Selevičiui, Jūratei ir Povilui Smilgevičiams, Daivai ir Vykintui Vaitkevičiams.

Apsilankykite albumo tinklalapyje www.vilkovartai.lt

 

ⒸⓅ „Via artis“ 2015