BENEDIKTAS JANUŠEVIČIUS

 X X X

kalnai sąsiuvinių užgriūva tarakonų pečius ir susi-
lieja su stiklo rutuliais neretai eilėraščių dekla-
mavimas prilygsta mėšlo mėžimui: papirusas kišenėje 
čirškia visai ką kitą: negalėtojai privalo šliaužio-
ti keliais ir šluostyti dulkes nuo vergų apavo pra-
keiksmai glosto šūdvabalių savimeilę sakai džiūsta 
sugintarėja kenčia liepto gale kruša - geras žodis 
išskobtas raudonvynio arklo kaktoje varlės reputaci-
ja išberia cukrų sudaužo puodynę ir paskerdžia abra-
omą popieriniu peiliu žemės nesuakėsi 
baslys pasidavė visuotiniam varvėjimui nevengdamas 
socialistinių motyvų vardijimo asmenybė įtakoja nuo-
taikų susijungimą briaunoje nepripažintiems žodžiams 
sunku kovoti už būvį ar tai čia tu bežvyne kerėpla 
tavo laukimas - praraja sveikas gyvenimo būdas vidur-
nakty svetimas /ypač paveikslams ir šmėkloms/ raktų
nėra anei atsakymų
t
 ę
 s
  k
  p
   o
   k
    a
    l
     b
     į
      s
      t
       e
       n
        ė
        k
         t
         r
          a
          u
           k
           i
            s
            g
             i
             m
              d
              y
               k
               š
                a
                l
                 i
                 k
                  e
                  l
                   ė
                   j - kilpa užsiveržė
->