LINA DRAPANAUSKIENĖ

Vėjas įkyriai taršė jo juodus išsidraikiusius plaukus. Erzino lietus, rudeniška miško smarvė, čežantys purvu apdrėbti lapai ritmiškai apgaubdavo batus, kurių atplyšę puspadžiai pasirodydavo, vos jiems išnirus iš nykstančių žolių, subjurusių lapų ir klampios žemės mišinio. Juodas tėvo puspaltis kone vilkosi žeme, kaip ir rankose laikytas sudriskęs pilkas šalikas. Mačiau jo įdubusias mąslias akis. Traukė abejingas paklaikęs žvilgsnis, nejudantis, įsmeigtas į vieną tašką kažkur tolumoje. Rodės, matė erdvėje besikeičiančius ištįsusius subjurusius krauju pasruvusius pažįstamų ir niekada nematytų žmonių veidus, paskendusius tirštoje migloje. Svaigo nuo jų gausos. Jie keitėsi, daugėjo, tai susiaurėdavo, tai ištįsdavo, klaikiai šypsodamiesi ar bereikšmiai gąsdinančiai žvelgdami. Jis juto tuos mįslingus veidus, kupinus žiauraus troškulio išniekinti jo dvasią, pavargusias mintis. Vienas grobuonis čaižiai kvatojo. Niekas neveikė jo taip naikinančiai, kaip nepažįstamojo kraupaus veido juokas. Jis greitino žingsnį ir vėl sulėtindavo, paveiktas miško nykumos, kriokdavo nesavu balsu ir vėl sušildavo, sudrebėjęs nuo savo klyksmo. Atrodė, jog tylą perskrosdavo žudomo žvėries staugimas. Negelbėjo nei pašėlęs bėgimas, skverbiantis pro veidą draskančias palinkusias krūmų šakas, papilkusią ir šlapią žolę, seniai praradusią pirmykštį pavasarišką žalumą, nei pratisas šauksmas. Jis blaškėsi, ieškodamas savęs nurimusio, išsivadavusio iš varžančios košmariškos veidų kaitos erdvėje. Kartu jis juto begalinį dvasios pakilimą, nesijautė stiprus, bet troško nustebinti pasaulį, išvysti jį nusižeminusį ir klūpantį prieš žmogaus dvasios didingumą. Viskas susiliejo į vieną visumą - ir kančia, ir ieškojimas prasmės, kaip nepakenčiama ir trokštama dvasios būsena. Netikėtai sau pačiam pajuto milžinišką jėgą, nenugalimą žemės trauką, kuriai norėjosi priešintis. Pajusti tą galingą siurbimą
->