Sutarties atsisakymas. Prekių keitimas ir grąžinimas.

 1. Sutarties atsisakymas Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio pagrindu: Pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti el. parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos. Pranešimą apie sutarties atsisakymą ir kitą Pardavėjo nurodytą informaciją Pirkėjas privalo pateikti Pardavėjui el. paštu shop@skyle.lt. Pirkėjas (vartotojas), atsisakęs sutarties pagal Civilinio kodekso 6.22811 straipsnio 9 ar 10 dalį, turi sumokėti Pardavėjui pagrįstas išlaidas, įskaitant pristatymo išlaidas. Pristatymo mokestis Pirkėjui negrąžinamas, išskyrus atvejus, kai sutarties atsisakyta iki prekių perdavimo kurjeriui dienos (t. y. iki tos dienos, kai Pardavėjas perduoda prekes siuntos pristatymo paslaugas teikiančiai bendrovei). Pirkėjas yra informuojamas, kad prekės siuntos pristatymo paslaugas teikiančiai bendrovei gali būti perduotos ir anksčiau nei numatytą prekių pristatymo Pirkėjui dieną.
 2. Pateikęs raštišką pranešimą apie sutarties atsisakymą ir kitą Pardavėjo nurodytą informaciją, Pirkėjas privalo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų grąžinti prekę (jeigu ji buvo pristatyta) šiose Taisyklėse nustatyta prekių keitimo ir grąžinimo tvarka. Šis prekių grąžinimo terminas taikomas visiems prekių grąžinimo atvejams (t. y. ir grąžinant ar keičiant nekokybiškas prekes).
 3. Taisyklių 7.1 punkte numatyta teise gali pasinaudoti tik toks Pirkėjas, kuris pagal LR Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas pripažintinas vartotoju, t. y. fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis.
 4. Civilinio kodekso 6.22810 2 d. numatyti atvejai, kada Pirkėjas (vartotojas) negali pasinaudoti Taisyklių 8.1 punkte numatyta teise atsisakyti sutarties, įskaitant, kai sutartis sudaryta dėl:
  1. greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas (įskaitant gėles);
  2. supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių.
 5. Netinkama prekių kokybė:
  1. Netinkamos kokybės ne greitai gendančių prekių ar kokybiškų prekių grąžinimas, kai Pirkėjas naudojasi sutarties atsisakymo teise, vykdomas vadovaujantis LR Civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. 
  2. Jei Pirkėjui pristatytų prekių, nepatenkančių į greitai gendančių prekių sąvoką, ir gamintojas nenustato kito garantijos termino, kokybė netinkama, Pirkėjas į Pardavėją privalo kreiptis ne vėliau, kaip per 2 (du) metus nuo prekių pristatymo, pateikdamas būtiną informaciją el. paštu shop@skyle.lt arba telefonu +370 678 22188. Jei Pirkėjas kreipiasi vėliau nei nurodytas terminas, Pardavėjas neprivalo tenkinti Pirkėjo skundo.
  3. Jei Pirkėjui pristatytų greitai gendančių prekių, įskaitant gėles, kokybė netinkama, o tokiomis prekėmis laikomi maisto produktai ir gėrimai, kurių galiojimo terminas yra trumpas, įskaitant ir tuos produktus, kurie turi būti laikomi šaldytuve pagal gamintojo nustatytą temperatūrinį rėžimą, Pirkėjas į Pardavėją privalo kreiptis ne vėliau, kaip per 24 valandas nuo prekių pristatymo el. paštu shop@skyle.lt arba telefonu +370 678 22188. Jei Pirkėjas kreipiasi vėliau nei nurodytas terminas, Pardavėjas neprivalo tenkinti Pirkėjo skundo.
 6. Prekių grąžinimo procesas:
  1. Prekės visais atvejais grąžinamos tik naudojantis patikimo kurjerio paslaugomis, turint siuntos sekimo Nr.
  2. Dėl Pirkėjo jau priimtų ir vėliau šių Taisyklių nustatytais atvejais grąžinamų Pardavėjui prekių, Pirkėjas iš anksto turi suderinti su Pardavėju prekių atsiėmimo laiką ir adresą. Pardavėjo atstovas atvyksta atsiimti prekių. 
  3. Visos su nekokybiškų prekių grąžinimu susijusios išlaidos tenka Pardavėjui. 
  4. Kokybiškų prekių grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas. Grąžinimo per Pardavėjo atsiųstą kurjerį paslaugų įkainiai yra tokie pat, kurie taikomi prekių pristatymui, skelbiamam el. parduotuvėje užsakymo pateikimo metu. Atsižvelgiant į tai, kad prekių pristatymo ir grąžinimo paslaugas teikia trečiasis asmuo, už kurio paslaugas Pardavėjas sumoka kiekvieno prekių transportavimo atveju, kokybiškų prekių grąžinimo išlaidos Pirkėjo apmokamos ir tuo atveju, jei jis pirkdamas nemokėjo už prekių pristatymą dėl tos priežasties, jog pirko prekių už didesnę nei nustatyta prekių bendra vertė pagal Taisyklių 6.3). 
 7. Dėl prekių grąžinimo Pirkėjas turi kreiptis el. paštu shop@skyle.lt arba telefonu +370 678 22188. Pirkėjui pageidaujant grąžinti prekes jų pristatymo metu, prekės grąžinamos jas pristačiusiam Pardavėjo atstovui.
 8. Siekdamas grąžinti el. parduotuvėje įsigytas prekes, Pirkėjas turi užpildyti Pardavėjo pateiktą prekių grąžinimo ar keitimo formą. Siekdamas grąžinti nekokybiškas prekes, Pirkėjas privalo pateikti prekių nuotraukas.
 9. Sutarties atsisakymo atveju grąžinamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, banderolės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), vartojamųjų savybių ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą ir kitus prekės priklausinius. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.
 10. Už Pirkėjo priimtas, bet vėliau atsisakytas prekes sumokėti pinigai sumokami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo pranešimo apie Sutarties atsisakymą gavimo dienos, nebent Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria kitaip. Pinigai negrąžinami tol, kol Pirkėjas negrąžino prekių.
 11. Grąžinant nekokybiškas ar Pirkėjo užsakymo neatitinkančias prekes, Pirkėjui grąžinamas visas jo sumokėtas prekių pristatymo mokestis , net ir tais atvejais, kai dalis užsakomų prekių buvo kokybiškos ir Pirkėjas jų negrąžina. Pristatymo mokestis grąžinamas kartu su kitomis už grąžinamas prekes Pardavėjo Pirkėjui mokamomis sumomis po to, kai Pirkėjas grąžina nekokybiškas prekes.