• Skylė
  • Skylė
  • Skylė
  • Skylė
  • Skylė
  • Skylė
  • Skylė

ERNESTAS VAMPYRICKAS (gim. 1913 m. Čikagoje) – menininkas, rašytojas, visuomenės veikėjas. Kylanti Lietuvių Undergroundo žvaigždė (apie Undergroundą – žr. E. Kusturica). Išgarsėjo 1933 metais, su anoniminių bendraautorių grupe išleidęs fanziną “Pankas Žemaitių ir Lietuvos” (apie fanzinus – žr. B. Januševičius, J. Jablonskaitė ir kt.). Kurį laiką dalyvavo išeivijos lietuvių anoniminių alkoholikų draugijose, rinko labdarą. Dalyvavo Vietnamo kare, pilstė napalmą į maišelius. Sukūrė konceptualių tapybos, grafikos, scenografijos darbų, instaliacijų, vėdinimo sistemų, gyvatukų. Kurį laiką rašė eilėraščius, taip pat prozą (1954 m. nominuotas W. McFergusono metinei literatūrinei premijai), memuarus (“Ką pasakytų žalias medis” – New York, Rašmenys, 1979, Vilnius, Mintis, 1986). Grojo trimitu Y. Weinberg-Bluwstein ir Sietlo filharmonijos orkestruose. Dalyvavo “36-osios aveniu” masonų ložės veikloje, kur vadovavo ritualinės kulinarijos ekspertų komisijai. Dirbo “Chicago Herald Tribune” politiniu apžvalgininku (“Štai įžvalgiausias žurnalistas, didis Amerikos sūnus, savo darbu daug prisidėjęs prie Karibų krizės sureguliavimo ir antrosios J. F. Kennedy kadencijos” – H. Kissinger, New York Times, January 13, 1983). Šiuo metu plačiai reiškiasi Lietuvos kultūriniame gyvenime (naudojasi pseudonimais: R. Radzevičius, V. Dekšnys, A. Petronis, R. Kuprys ir kitais).

Florijonas Zombininkas
Didžioji Lietuvių Enciklopedija, V leidimas, Bostonas, 1995