REIKALINGAS ŽMOGUS

Grupės garso režisierius ir techninis servisas, grojo kanklėmis ir pritarė balsu.

Nors šalia „Skylės“ gyveno daug metų, galutinai suskylėjo apie 1995 m. Tais pačiais metais savo bute įkūrė Petronio vardo kultūros namus, kurie buvo ypač mėgiami skyleivių. Tuo pat metu ėmė operuoti grupės garsą bei daryti aibę kitų geradarysčių. Todėl greitai išgarsėjo kaip Petronis geradarys.
Geradarystės aprimo po vieno iš koncertų, Petroniui užlūžus ties trečios kartos inteligente – filologe. Tuo pačiu metu užsiraukė ir kultūros namai. Apie 2002 metus šiltą ir pelningą vietelę grupėje iškeitė į skurdžią farmacininko dalią…