GEDIMINAS ŽILYS
KRIVIS

Kankliuoja, virpina bosinę gitarą ir dambrelį.
Kaip ir dera dvasinių sferų atstovui, į grupę 2009 m. buvo atvestas Praamžio piršto per keistų įvykių grandinę. Iš karto apgaubė grupės narius rūpesčiu bei atsidavimu muzikai. Tikras partizanų vaikaitis, vien savo buvimu pakėlė kovinę dvasią. Kiekviename Lietuvos kampelyje yra numatęs po žeminę, kuria reikalui esant skylėnai galėtų pasinaudoti. Labai imlus asmeninei informacijai apie pačius įvairiausius žmones, jo galvos duomenų banke be kita ko glūdi ir pora tūkstančių sutartinių.
Laikosi nuomonės, kad moteris reikia nurenginėti iš lėto.