„DANYTKA“

Grojo smuiku. Kaip ir „Skylės“ branduolys, gimė ir brendo Antakalnyje. Mokslus krimto Vilniaus 22 vidurinėje mokykloje. Čia, būdama folklorinio ansamblio siela, į jo veiklą sugebėjo įtraukti ne tik MantvydėlįRadzevičių ir Petronį, bet ir legendinius Antakalnio pankus Erkę ir Maišą.

Po mokyklos baigimo likimas jai lėmė pirmosios „Skylės“ smuikininkės dalią. Tačiau kūrybinė Medicinos fakulteto rūsių atmosfera nelabai patiko Giedrės gimdytojams ir būsimam sutuoktiniui. Tad apie 1993 metus ji grupę apleido. Vėliau dar įamžino savo balsą pritardama dainoje „Žiedas“ ir išvyko į užjūrį gydyti labiau pasiturinčių pacientų.